Key Keg Italian Frizzante Veneto NV

Key Keg Italian Frizzante Veneto NV

Product code: 00070127
  • Country: Italy
  • Region: Veneto
  • Sub-Region: Veneto

Information

  • Grape variety: Glera
  • Vintage: NV
  • Bottle Size: 20lt
  • ABV: 11%